1 lira
1941
y#26a1679
10 lires
1972
y#1191455
100 lires
1958
y#551737
100 lires
1961
y#64.21739
100 lires
Concili Vaticà II
1962
y#731742
100 lires
Pastor amb ovelles
1966
y#901548
100 lires
Alimentant els pobres (FAO)
1968
y#1061736
100 lires
Àngel oferint peixos a Crist
1981
y#1581738
100 lires
Unitat familiar
1982
y#1641741
100 lires
Déu dóna el món a la humanitat
1983
y#1731545
100 lires
Any de la pau
1984
y#1801546
100 lires
Mapa i avió
1985
y#1881547
100 lires
Adam anomenant els animals
1988
y#2091740
100 lires
Bàsquet en cadira de rodes
1994
y#255
1725
2 lires
1972
y#1171453
20 cèntims
1931
y#31688
20 lires
1972
y#1201454
5 lires
1949
y#421733
50 cèntims
1941
y#25a1687
50 lires
Conversió de Sant Pau
1967
y#971726
50 lires
Nostra Senyora de la Collita (FAO)
1968
y#1051735
50 lires
1972
y#1211456
50 lires
Creació d´Eva a partir de la costella d´Adam
1988
y#2081734