1 farthing
1923
km#808.21154
1 florí
1912
km#8171971
1 penic
1897
km#7901155
1 penic
1967
km#8971150
1 penic
1989
km#935468
1 penic
1994
km#935a454
1 penic
2004
km#98610
1 penic
2008
km#1107969
1 lliura
1992
km#948344
1 lliura
Gal·les
2000
km#10055
1 lliura
Irlanda del Nord
2001
km#10131122
1 lliura
Pont de Forth Rail
2004
km#10481121
1 lliura
Pont de Menai
2005
km#10511119
1 lliura
Pont de l'Arc Egipci
2006
km#10591007
1 lliura
Pont de Gateshead Millenium
2007
km#10741120
1 lliura
2008
km#1113975
1 lliura
Belfast
2010
km#11591421
1 lliura
2016
1426
1 xíling
1953
km#8911152
1 xíling
1954
km#904369
1 xíling
1956
km#905553
1/2 corona
1949
km#8791319
1/2 corona
1954
km#9071153
1/2 nou penic
1971
km#914513
1/2 penic
1945
km#844563
1/2 penic
1964
km#896596
10 nous penics
1970
km#9123
10 penics
1992
km#938b451
10 penics
2003
km#9894
10 penics
2008
km#1110972
2 nous penics
1978
km#916452
2 penics
2004
km#987a6
2 penics
2008
km#1108970
2 lliures
1999
km#9941
2 lliures
Copa del món de rugbi '99
1999
km#9992
2 lliures
Catedral de St. Paul
2005
km#10561123
2 xílings
1948
km#865894
2 xílings
1950
km#878564
20 penics
1982
km#931469
20 penics
1987
km#9398
20 penics
1999
km#990456
20 penics
2008
km#1111973
3 penics
1943
km#849501
3 penics
1956
km#9001151
5 nous penics
1970
km#911453
5 penics
1990
km#937b9
5 penics
2002
km#988459
5 penics
2008
km#1109971
50 penics
1997
km#940.2449
50 penics
2001
km#9917
50 penics
Primera milla de 4 minuts
2004
km#10471118
50 penics
2008
km#1112974
6 penics
1951
km#875575
6 penics
1963
km#903500