Tornar a llista

Llista d'entitats emissores de moneda

El que segueix són totes les entitats emissores de moneda presents a la col·lecció. Entre parèntesis es mostra la quantitat de monedes de cadascuna d'elles. Fent-hi clic a sobre, es generen les pàgines per imprimir els cartrons identificatius pels àlbums. Per generar cartrons informatius, clic aquí. Altres paràmetres: 'llistaids', 'ultimes', 'id2', buit.