Tornar a llista

Llista d'entitats emissores de moneda

El que segueix són totes les entitats emissores de moneda presents a la col·lecció. Entre parèntesis es mostra la quantitat de monedes de cadascuna d'elles.